Route 2020

 
 

10 mei 2015 trad het Sectorplan AMBOR voor de afval- en reinigingssector in werking. Met succes! Er sloten zich 53 organisaties aan bij het Sectorplan. Verdeeld over deze organisaties behaalden 4500 medewerkers een (aanvullend) diploma. Een prachtig resultaat! 

De NVRD en het O&O fonds willen dit succes, met het oog op de grote veranderingen voor werkgevers in 2020, graag voortzetten. Vanaf 2020 is de werkgever namelijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van werkloosheid. 

NVRD en O&O fonds helpen u graag uw organisatie 2020-proof te maken. Dit doen we door bewustwording onder medewerkers te creëren; ook zij krijgen immers te maken met een veranderende wereld. Hiervoor bieden we workshops, loopbaanscans en coaching. 
Daarnaast zoeken we, in verschillende arbeidsmarktregio’s, naar vanzelfsprekende contacten met andere sectoren. En missen medewerkers een stukje opleiding? Dan bieden wij de mogelijkheid daar subsidie voor aan te vragen. Zo investeren we samen in de wendbaarheid van de sector.

We maakten ook een filmpje, waarin alles nog eens op een rijtje staat: 

Aanmelden pilot 2018

Agenda