Route 2020

 
 

Route2020

10 mei 2015 trad het Sectorplan AMBOR voor onze sector in werking. Met succes! Er sloten zich 53 organisaties aan bij het Sectorplan. Bijna 3000 medewerkers hebben via aanvullende scholing hun kennis en vaardigheden bijgeschaafd. Bijna 200 medewerkers hebben een opleiding tot coach gevolgd. En 1200 medewerkers behaalden een mbo-diploma! Een prachtig resultaat.

De NVRD en het O&O fonds willen dit succes, met het oog op de grote veranderingen voor werkgevers in 2020, graag voortzetten. Vanaf 2020 is de werkgever namelijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van werkloosheid. We kunnen hier via verschillende wegen terechtkomen.

We willen de route van uw keuze graag samen met u bewandelen.

NVRD en O&O fonds helpen u graag uw organisatie 2020-proof te maken. We maken medewerkers bewust van het feit dat zij ook zelf aan slag zijn om bij te blijven. In alle arbeidsmarktregio’s zoeken we naar vanzelfsprekende contacten met andere sectoren. Tenslotte investeren we in opleidingen en competenties voor circa 450 van werknemers. Zo investeren we samen in de wendbaarheid van de sector.