Op naar 2020

Het werk én werkgeverschap in de afval- en reinigingsbranche verandert. NVRD en O&O fonds ondersteunen u graag bij deze veranderingen. We willen immers allemaal dat onze branche 2020-proof is. Met het nieuwe project Route2020 investeren we samen in de wendbaarheid van uw medewerkers en uw organisatie. 

Route2020 vertrekt vanuit de bereikte resultaten van het Sectorplan Afvalbeheer en -Management en Beheer Openbare Ruimte (AMBOR). Ruim vijftig bedrijven, organisaties en gemeentelijke diensten in onze branche hebben de afgelopen jaren samen de schouders onder dit plan gezet. Met resultaat:

  • 1200 medewerkers behaalden een MBO-diploma. 
  • 3000 medewerkers volgden een aanvullende opleiding.
  • 250 medewerkers zijn opgeleid tot coach.
  • 300 mensen maakten een nieuwe (carrière)start in onze branche. 

O&O Fonds en NVRD zijn trots op deze behaalde resultaten. Nu is het zaak om na deze kickstart verder op weg te gaan.

En daar komt Route2020 om de hoek kijken. Met Route2020 steken we aandacht en middelen in drie routes: bewustwording, publiek werkgeverschap en opleiden. Deze zijn sterk met elkaar verweven. Vaak leidt bewustwording tot het besef dat samenwerking of aanvullende opleiding nodig is. En soms leiden opleidingen tot behoefte aan regionale samenwerkingen binnen publiek werkgeverschap.   

Voor de helderheid omschrijven we hieronder de drie routes alsof zij los van elkaar staan.

Route 1: Bewustwording
Met route 1 maken we mogelijk dat medewerkers zelf -of met hulp van hun leidinggevende / HR-medewerker- actief aan de slag (kunnen) gaan met hun loopbaan. We organiseren daarvoor coaching, bijvoorbeeld in de vorm van een loopbaanscan. Het doen van een loopbaanscan stelt medewerkers in staat zelf te zien waar zij staan. Zij werken aan hun wendbaarheid, op een manier die bij hen past.

De resultaten van deze scan zijn eigendom van de medewerkers. Uiteraard kunnen zij er wel voor kiezen deze informatie binnen hun organisatie te delen. Indien er voldoende loopbaanscans gemaakt zijn, is het mogelijk hierover een geanonimiseerde rapportage te ontvangen die u een beeld geeft van de kwaliteiten en talenten in uw organisatie.

Ter ondersteuning ontwikkelen we het talentcenter www.geotalent.nl (live op 21 juni), waarop de loopbaanscans maar ook de managementinformatie en andere relevante informatie is terug te vinden. 

Tijdens het project hebben we ruimte voor circa tien pilots waarin leidinggevenden en werknemers samen door de ontwikkelingen in de sector lopen.

Route 2: Publiek Werkgeverschap
Verantwoordelijkheid voor werknemers stopt echter niet bij de drempel van het eigen bedrijf. In 35 arbeidsmarktregio’s brengen we organisaties, bedrijven en diensten uit naastgelegen sectoren, gemeenten en UWV bij elkaar. We maken afspraken en ontwikkelen een structuur waarin regionaal talent optimaal de weg kan vinden.

Route 3: Opleiden
Als sluitstuk voor deelname aan Route 1 en/of 2 faciliteren O&O Fonds en NVRD het opleiden van huidige of toekomstige medewerkers. Voor circa 450 medewerkers in onze sector die naar een ander beroep binnen of buiten de sector willen doorstromen komt cofinanciering voor opleidingen beschikbaar.

 

Wil je nog aansluiten? Meld je dan aan via de knop op de homepage.